Přehled dotací statutárního města Brna
ArtMap
2015
Artmap, z.s.
22906339
spolek
17/V
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti výtvarného umění, fotografie, designu a architektury
150 000 Kč
činnost
1 367 000 Kč
150 000 Kč
15
19,41
x
19,41