IVAN BLATNÝ - Orkestr ladí, světla zhasínají
2015
Reiner Martin
47384816
OSVČ
224/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
179 000 Kč
30 000 Kč
15
18,91
x
18,91