Vydávání Knižnice Matice moravské
2015
Matice moravská
60553987
spolek
166/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
146 000 Kč
50 000 Kč
15
16,86
x
16,86