Literatura v čase lovců (rozhovory se spisovateli)
2015
HOST - vydavatelství, s.r.o.
25586441
s.r.o.
108/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
118 000 Kč
55 000 Kč
15
17,82
x
17,82