Kniha mého srdce
2015
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s.
48514314
o.p.s.
46/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
20 000 Kč
projekt
90 000 Kč
30 000 Kč
15
15,95
x
15,95