Radek Horáček: Umění bez revolucí
2015
Barrister & Principal, o.p.s.
70889899
o.p.s.
21/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
50 000 Kč
projekt
206 000 Kč
50 000 Kč
15
18,68
x
18,68