František Mikš: Rudý kohout Picasso. Ideologie a utopie v umění 20. století
2015
Barrister & Principal, o.p.s.
70889899
o.p.s.
20/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
55 000 Kč
projekt
256 000 Kč
66 000 Kč
15
17,05
x
17,05