Komiks v Brně
2015
Analphabet Books
26681501
spolek
14/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
127 000 Kč
30 000 Kč
15
18,55
x
18,55