Aargh - výtvarná publikace
2015
Analphabet Books
26681501
spolek
13/L
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
30 000 Kč
projekt
130 000 Kč
30 000 Kč
15
17,73
x
17,73