Sbírka zesnulého brněnského básníka – Pavel Ambrož
2015
ad Sensum Bonum
02297132
spolek
4/L
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti literatury
0 Kč
projekt
94 000 Kč
54 000 Kč
15
0
x
0