Udržení a oživení místních tradic
2015
W alternativa
48511030
spolek
318/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
45 000 Kč
činnost
80 000 Kč
50 000 Kč
15
16,95
x
16,95