Klavíry pro Brno
2015
Vild Ondřej
x
FO
314/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
24 000 Kč
projekt
40 000 Kč
28 000 Kč
15
16,82
x
16,82