Rok světla v TMB
2015
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
290/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
70 000 Kč
projekt
170 000 Kč
70 000 Kč
15
18,50
x
18,50