Muzeum dětem - Edukační programy TMB pro děti a mládež v roce 2015
2015
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
289/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
45 000 Kč
projekt
130 000 Kč
50 000 Kč
15
15,82
x
15,82