Zajištění provozu spolku
2015
Slovácký krúžek v Brně
70885052
spolek
254/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
činnost
280 000 Kč
60 000 Kč
15
17,95
x
17,95