Přehled dotací statutárního města Brna
Opera na cestách - hudební vzdělávací projekty pro děti a mládež
2015
Opera na cestách
22709835
spolek
202/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
85 000 Kč
projekt
215 000 Kč
90 000 Kč
15
16,36
x
16,36