Ročenka Genealogické a heraldické informace
2015
Moravská genealogická a heraldická společnost,o.s.
64327329
spolek
174/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
15 000 Kč
projekt
36 000 Kč
18 000 Kč
15
15,18
x
15,18