BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC (BMN) - žádost stažena žadatelem
2015
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
172/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
650 000 Kč
150 000 Kč
15
0,00
x
0,00