Hellenika, zachování řeckého kulturního povědomí
2015
nadační fond HELLENIKA
60552808
nad. fond
103/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
130 000 Kč
65 000 Kč
15
18,50
x
18,50