VÝROČNÍ KONCERT
2015
CANTUS EDUCANS, o.s.
65341180
spolek
41/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
25 000 Kč
projekt
45 000 Kč
25 000 Kč
15
16,64
x
16,64