Festival francouzského divadla
2015
soukromá osoba
x
FO
35/KZ
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
0 Kč
projekt
128 000 Kč
128 000 Kč
15
0,00
x
0,00