Křesťanský advent a Vánoce 2015
2015
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
26/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
44 000 Kč
projekt
70 000 Kč
49 000 Kč
15
15,95
x
15,95