Výstavy v salonku Diecézního muzea a v tzv. Propité věži brněnské katedrály
2015
Biskupství brněnské
00445142
c.o.
25/KZ
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti kulturně vzdělávací a zájmové činnosti
60 000 Kč
projekt
100 000 Kč
70 000 Kč
15
16,73
x
16,73