Život ve stínu šibenice
2014
K 2001, společnost pro kulturu a dialog, obecně prospěšná společnost
25345656
o.p.s.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
1 000 000 Kč
projekt
6 792 800 Kč
1 000 000 Kč
x
x
x
x