Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně
2014
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
vysoká škola
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
520 000 Kč
projekt
1 235 000 Kč
520 000 Kč
x
x
x
x