Skleněný pokoj
2017
IN Film Praha spol. s r.o.
49703099
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
4 300 000 Kč
projekt
79 530 000 Kč
6 000 000 Kč
x
x
x
x