Rytíři nebes – Nebeští jezdci v roce 2017
2017
ÚSTAV K 2001, z.ú.
04810872
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
1 000 000 Kč
projekt
3 610 000 Kč
1 500 000 Kč
x
x
x
x