Evropské sborové hry a soutěž Grand Prix národů v Rize 2017
2017
Kantiléna, z.s.
22888250
spolek
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
511 000 Kč
projekt
571 000 Kč
0 Kč
x
x
x
x