Brno – město hudby / Brno – Music Friendly City
2017
C.E.M.A., s.r.o.
26230666
s.r.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
150 000 Kč
projekt
1 621 000 Kč
150 000 Kč
x
x
x
x