Brněnská muzejní noc
2017
Moravská galerie v Brně
00094871
státní p.o.
x
poskytnutá
Oblast kultury
individuální dotace
100 000 Kč
projekt
797 000 Kč
150 000 Kč
x
x
x
x