Den otevřených dveří a výstava neslyšících umělců
2015
Unie neslyšících Brno, o.s.
65761201
spolek
299/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
34 000 Kč
projekt
74 000 Kč
34 000 Kč
15
16,09
x
16,09