Dramatické studio Kuřátka
2015
Mateřské centrum "Kuřátka"
68730161
spolek
162/K
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
30 000 Kč
projekt
95 000 Kč
30 000 Kč
15
16
x
16