Zpravodaj Klubu přátel výtvarného umění Brno
2015
Klub přátel výtvarného umění, o.s.
45251428
spolek
135/K
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti celoroční činnosti hudebních klubů
0 Kč
projekt
20 000 Kč
10 000 Kč
15
13,82
x
13,82