Velký abonentní cyklus staré hudby v Brně Bacha na Mozarta
2015
The Czech Ensemble Baroque, o.s.
22674209
spolek
292/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
220 000 Kč
projekt
3 087 000 Kč
300 000 Kč
15
16,27
x
16,27