10. Dílna pro nejmladší skladatele
2015
Sdružení Q
41600614
spolek
247/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
10 000 Kč
projekt
147 000 Kč
10 000 Kč
15
16,14
x
16,14