Přehlídka nekomerčních hudebních kapel u příležitosti 25 let spolupráce s Indies
2015
Páleš Milan
10534181
OSVČ
210/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
298 000 Kč
50 000 Kč
15
16,00
x
16,00