Lumír - sborová tvorba od renesance po současnost
2015
Lumír
70859400
spolek
154/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
činnost
270 000 Kč
80 000 Kč
15
14,05
x
14,05