Cotatcha Orchestra - koncertní činnost
2015
soukromá osoba
x
FO
138/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
159 600 Kč
111 600 Kč
15
14,77
x
14,77