Přehled dotací statutárního města Brna
Brněnský varhanní festival
2015
Klub moravských skladatelů
62160885
spolek
131/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
45 000 Kč
projekt
390 000 Kč
90 000 Kč
15
15,05
x
15,05