Dotace na celoroční provozní náklady
2015
Kantiléna o.s.
22888250
spolek
127/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
120 000 Kč
činnost
1 500 000 Kč
150 000 Kč
15
15,45
x
15,45