Mezinárodní hudební konference MUSICA NOVA XI
2015
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
62156462
v.š.
116/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
180 000 Kč
50 000 Kč
15
16,35
x
16,35