Přehled dotací statutárního města Brna
Janáček Ensemble Open air a Zapomenutá krása nonet
2015
Janáček Ensemble
22605681
spolek
115/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
193 000 Kč
65 000 Kč
15
12,90
x
12,90