Přehled dotací statutárního města Brna
Janáček Ensemble - Hudba pro oči + Dechové nástroje a multimédia
2015
Janáček Ensemble
22605681
spolek
114/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
195 000 Kč
40 000 Kč
15
16,19
x
16,19