Přehled dotací statutárního města Brna
Dust in the Groove - série koncertů, výchovných koncertů a workshopů
2015
Hanousek Radim, BcA.
7105123663
OSVČ
102/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
70 000 Kč
projekt
105 000 Kč
70 000 Kč
15
16,77
x
16,77