Děti a píseň
2015
"Brněnský orchestr lidových nástrojů, o.s."
01260928
spolek
31/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
115 000 Kč
40 000 Kč
15
17,05
x
17,05