Umělecká činnost Brněnského akademického sboru
2015
BAS - Brněnský akademický sbor
26680700
spolek
24/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
60 000 Kč
činnost
365 000 Kč
80 000 Kč
15
15,18
x
15,18