X. mezinárodní soutěž dechových nástrojů Brno 2015
2015
"Asociace interpretační soutěže žesťových nástrojů Brno"
68081448
spolek
18/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
50 000 Kč
projekt
600 000 Kč
50 000 Kč
15
16,36
x
16,36