Brněnská klavírní soutěž 2015
2015
Arete
22723463
spolek
15/H
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
40 000 Kč
projekt
320 000 Kč
80 000 Kč
15
15,36
x
15,36