Grafické partitury a smyčce
2015
ad Sensum Bonum
02297132
spolek
5/H
neposkytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti hudby
0 Kč
projekt
180 000 Kč
130 000 Kč
15
0,00
x
0,00