Dílna tradičních lidových řemesel
2015
Technické muzeum v Brně
00101435
státní p.o.
288/F
poskytnutá
Oblast kultury
Dotační program pro poskytování dotací v oblasti podpory uměleckých řemesel a lidových tradic
35 000 Kč
projekt
120 000 Kč
35 000 Kč
15
19,18
x
19,18